Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Ingen er tvunget til kriminalitet. Unge indvandrerdrenge skal ud af offerrollen

15. februar 2011

MANU SAREEN, folketingsmedlem for De Radikale, mente den 2. februar, at imamerne skal inddrages af staten til at spille en mere central rolle i forsøget på, at stoppe unge muslimers kriminalitet.

Men imamerne er ofte med til at cementere de unge i en offerrolle, hvor de tror, at det er det danske samfund, der er deres fjende. Der findes undtagelser, men samlet set vil jeg mene, at imamerne ikke bør vælges som vejledere og hjælpere.

Samfundet bør heller ikke særligt foretrække at ansætte religiøse personer til at guide unge med kriminalitetsproblemer.

Det vil være betænkeligt i et sekulært samfund.

Manu Sareen antager vel, at vi kan dæmpe vreden ved at komme de unge frustrerede mænd i møde ved at bruge og ansætte nogle af ” deres egne” til at hjælpe dem. Resultatet kan tænkes at blive, at vi får tilpasset og integreret det danske samfund og lokalmiljøet til den muslimske og mellemøstlige kultur i stedet for at få de unge muslimer bedre integreret i det danske demokrati.

De unge mænd trænger til, at nogen stiller krav til dem og fortæller dem, at der ikke er mange steder i verden, hvor de vil få bedre muligheder end i Danmark. Hvis de her i landet er flittige, uddanner sig og koncentrerer sig om at bidrage og hjælpe andre, så vil deres egne problemer også formindskes.

I deres fritid kan de bruge nogle af de fantastisk mange fritidstilbud, vi har, såsom biblioteker, spejderbevægelsen, frivilligt hjælpearbejde, sport, kultur og ikke mindst vores dejlige natur, hvor der er fri adgang næsten overalt.

Vi hørte i den forgangne uge om, at Jørgen Skov efter fem år på posten som chef for Bazar Vest i Aarhus har kastet håndklædet i ringen. Han anbefaler, man ansætter nogle unge vagter fra lokalmiljøet til at patruljere i indkøbscentret for at skabe ro og mindre kriminalitet. Det må betyde, at han foreslår, at vi skal foretrække personer med muslimsk og/ eller mellemøstlig baggrund til disse job.

JEG SYNES, det er en parallel til det, jeg beskrev før, at det åbenbart er det danske samfund, der skal forsøge at ændre sig og tilpasse sig til den muslimske og/ eller arabisk/ mellemøstlige kultur. Skovs egen efterfølger bliver Ahmet Öcalan, der har tyrkiske rødder og selv siger, at han tror, at hans etniske, kulturelle baggrund bliver en fordel og vil gøre det lettere for ham at skabe tillid og ro.

Det er sikkert velment fra alle sider. Men hvis vi ønsker at integrere vores indvandrere i det danske samfund – i stedet for modsat – så er det den forkerte vej at gå. Vi skal ikke særligt favorisere personer med mellemøstlig og muslimsk baggrund til disse job.

Etniske danskere skal regnes for lige så gode ansøgere, og det må i øvrigt også gælde kvinder. Og så vi bør søge at undgå at ansætte personer, der sidder fast i offerrolleretorikken.

I flere interview har Skov fortalt, hvor hårdt hans job har været. Han har berettet om vreden og frustrationen i miljøet, som fylder meget. Jeg kunne ikke følge ham, da han en aften i ”Deadline” fortalte, at de unge kriminelle slet ikke har nogen fremtid.

Her tager han fejl og bidrager jo til, at de så mener, de kan skyde skylden på samfundet.

I dette smørhul af et land har alle, der ønsker det, en fremtid. Vi hjælper bestemt ikke de unge ved at deltage i en overdreven og fastlåst ” synd for”-retorik.

Man er ikke tvunget til kriminalitet.

Det er hårdere at tage en uddannelse og passe et job, men man er ikke nødt til at vælge den kriminelle vej, blot fordi man er en ung mand med indvandrerbaggrund.

Kristeligt Dagblad 15.02.2011

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver