Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Indvandringsdebat. Lad nu motiv analyserne ligge og lyt

6. august 2009

TIDLIGERE overrabbiner Bent Melchior sagde i interviewet i Kristeligt Dagblad den 23. juni, at Dansk Folkeparti ikke er antisemitisk. Men han brugte ordet fremmedhad i forbindelse med partiets vælgere og alle andre, der ønsker indvandringen til Danmark begrænset. Han foretog en kollektiv og noget hård motivanalyse på sin politiske modpart og undveg det saglige i debatten, hvor vi overordnet set har to meget forskellige fløje.

Den ene fløj, som Melchior tilhører, finder, at vi skal tage imod flere indvandrere end nu – også fra ikke-vestlige lande. Denne fløjs tilhængere vurderer, at vi har råd til det både økonomisk set samt i forhold til påvirkningen på integration, kriminalitet, sammenhængskraft i samfundet med videre. De mener desuden, at vi menneskeligt set ikke kan være andet bekendt, og de synes også, at vi skal lade de afviste irakere blive. Over for dem står den anden fløj, der også finder, at vi i forhold til hensynet til disse fremmede, som er søgt hertil på flugt fra krig, sygdom eller fattigdom, og som man gerne ville hjælpe, må foretage en afvejning af hensynet til den oprindelige befolkning og sit land. Men her kommer de til det modsatte resultat, for de vurderer, at en for stor indvandring samt en mislykket integration af ikke-vestlige indvandrere udgør hovedårsagen til, at der nu er områder i vores byer, der er usikre at færdes i, især for kvinder, hvorfor de ønsker at begrænse strømmen.

DENNE FLØJ mener også, at en yderligere åbning kan betyde trusler for demokratiet på sigt på grund af parallelsamfund, ghettoområder samt en stigning i antallet af borgere, der ikke fuldt ud respekterer religionsfriheden og ytringsfriheden, selvom vi blandt andet i vores skoler forsøger at indprente dem disse værdier. En del mener også, at udgifterne afledt af indvandringen fra ikke-vestlige lande belaster landets offentlige kasser så hårdt, at det er en væsentlig del af årsagen til, at sundhedsvæsenet, ældreplejen og skolerne mangler penge i disse år. De konkluderer, at man derfor bør føre en stram politik, hvor man begrænser indvandringen, men i stedet yder hjælp i nærområderne, hvor meget tyder på, at man kan hjælpe langt flere mennesker for de samme penge. Dette er i store træk de to fløjes position. Begge standpunkter må være legitime. Men vedrørende motivationen. Melchiors fløj er drevet af gode motiver som en optimistisk tro på fremtiden, på det skal nok gå, på barmhjertighed og en vurdering af, at det har vi da råd til, udgifterne er jo finansieret af den fælles kasse. Den anden fløj er drevet af en mere eller mindre realistisk bekymring for fremtiden, som, hvis de har ret, kan betyde, at der en dag ikke vil være råd til ret meget, da den danske stats kasser så vil være tomme, samt at vores velordnede danske samfund begynder at gå op i kanterne, det vil sige, vi vil se endnu mere kriminalitet, mindre tillid til hinanden, mindre sammenhængskraft, mindre ligestilling og så videre.

KUN FREMTIDEN vil vise, hvilken fløj der får ret, men det er ved at være trættende at høre, at det er had, der driver den ene fløj. Der kan være enkelte personer, bevares, der har dette motiv, men det er lidt groft at skære over en kam, som Melchior gjorde i interviewet, når det dominerende motiv er en dybfølt bekymring, uanset om den så er berettiget eller ej. Omvendt kan beskyldningen mod Melchiors fløj så være, at de er dybt naive, men det lyder dog pænere og mindre anklagende end ordet had. Man vil hellere beskyldes for at være naiv end hadefuld. Det ville være befordrende, hvis vi i stedet for motivanalyser holdt os til sagen i denne spændende debat om størrelsen på indvandringen af personer med en ikke-vestlig baggrund i de kommende år samt konsekvenserne for det danske samfund. Vi kunne starte med et krav til regeringen om at opgøre de samlede kommunale og statslige udgifter til den aktuelle og den i fremtiden påtænkte førte indvandringspolitik på området samt de forventede konsekvenser for landet. Så ville vi få et bedre beslutningsgrundlag.

Lene Kattrup i Kristeligt Dagblad 06.07.2009

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver