Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Husejer kræver treårsfrist

21. maj 2016

 

KLOAKTVANG: Hillerød Forsyning kan ikke bare trække meldingen om tre års frist tilbage, mener grundejer, der er udpeget til at separatkloakere.

HILLERØD: Lene Kattrup fra Uvelse er en af de modstandere, der har markeret sig tydeligst i kloakseparerings-debatten, og hun er mildest talt ikke begejstret for, at de tre års frist kan ende med at blive til ét år.

Hun mener grundlæggende at separatkloakeringen burde være frivillig, men at man i det mindste kunne give borgerne nogle rimelige frister.

Derudover peger Lene Kattrup på en detalje i forbindelse med Louise Colding Sørensens udmelding om de tre års frist.

-Måske er hun juridisk bundet af at have meldt det budskab ud. Det kunne måske godt efterprøves, sigerLene Kattrup, som i parentes bemærket har udtaget stævning imod Hillerød Kommune. Retssagen er indtil videre udsat.

Til dette siger Lene Kattrup: -Louise Colding Sørensen lovede dog i Hillerød Posten 8.3.2016, at man som borger i Hillerød »har en tre års frist til at tilslutte sig, gældende fra den dag, man har fået et påbud ind ad brevsprækken, så der er heldigvis lidt tid at løbe på.« -Jeg vil tro et sådant løfte er juridisk bindende uanset hun muligvis kom til at oplyse og love det pga. en lov, hun havde misforstået, som jeg kan forstå er det, hun oplyser nu. Hun har også givet dette tilsagn skriftligt i en mail, ligesom hendes partifæller har oplyst det samme.

Men jeg vil bestemt tro, at det aldrig kommer dertil, at man må holde hende fast på det af juridiske grunde. Jeg er af den overbevisning at hendes parti vil opføre sig så etisk set korrekt, at de nu vil føle sig bundet af, at borgerne skal have minimum tre års frist til af efterkomme et modtaget påbud, fra det er blevet givet. Alt andet ville da være ødelæggende for kommunens borgeres tillid til Socialdemokraterne og til byrådet i det hele taget.

Lene Kattrup finder også, at en frist på tre år er i underkanten, når det drejer sig om så store beløb.

-Vi ved, at ikke helt få borgere er så uheldige at de er oppe på udgifter på et godt stykke over 60.000 kr., som er en meget stor udgift at skaffe på kun tre år.

Lene Kattrup har -da hun er en af de 3200 borgere, der er udpeget til at skulle separatkloakere -indhentet tilbud fra en autoriseret kloakmester på 65.000-85.000 kr. og har foreløbig aflyst ferier og udsat overgang til efterløn. I sin færden rundt i kommunen for at samle underskrifter har hun mødt flere, der også er så uheldige, at de regner med så høje eller endnu højere udgifter.

Enkelte er bange for at de må opgive deres hus.

Artikel i Frederiksborg Amts Avis 21.05.2016

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver