Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Høy & Krasnik – politisk korrekthed mm

20. juli 2018

Jeg synes, at Martin Krasniks svar på Ulrik Høys kritik den 6. juli var svagt.

Han startede med at informere om, at han som ung var startet med Politiken, Carsten Jensen og Dan Turèll, som i øvrigt blev læst ret overfladisk. Det overraskede mig ikke. Han skriver, at han grublede over, hvordan han kunne blive journalist og lige så velskrivende som Ulrik Høy. Men han grublede åbenbart ikke over ting i samfundet, der var skæve eller uretfærdige, samt over landet og verdens tilstand i det hele taget. Eller over andres problemer og ulykke.

Flere år senere trak han tæppet væk under Ulrik Høy, sådan ser det i hvert tilfælde ud efter først at have inviteret ham hjerteligt. Det ligner lidt det tv-interview, Krasnik lavede med Lars Hedegaard lige efter attentatet mod ham. Krasnik synes, at Ulrik Høy løb åbne døre ind. Det kan imidlertid være, fordi han selv er for ubekymret og/eller i nogen grad lider af det, som Hege Storhaug i sin nye bog, Islam – den ellevte landeplage, kalder for lukkede øjne, optifobi. Krasnik synes nok i modsætning til Høy, at det går ret godt i Danmark overalt, hvilket kan have noget at gøre med hans egen trygge opvækst, hvor han klarede sig uden de store anstrengelser – det oplyser han selv – og så det forhold, at han i dag sidder på den høje hest, hvorfra udsigten er god, og problemerne synes mindre.

Borgere, der lever i boligområder, hvor de mindre velstående bor, ser og oplever ofte noget andet. Hvis man fx bor i Holte eller Gentofte, ser man ikke det samme, som hvis man bor i eller tæt på et ghetto-område. I førstnævnte tilfælde er det kun, hvis man har en god forestillingsevne, er oprigtigt lyttende og desuden har en veludviklet empati, at man ser og forstår problemerne, som for en del andre borgere her i landet er betydelige og alvorlige i forbindelse med kultursammenstødet.

Krasnik finder det dybt kritisabelt, at Ulrik Høy brugte vendingen »skærpet selvforsvar mod griske flygtninge«, og man forstår, det har været afgørende for bruddet eller fyringen. Men det kan jo være netop sådan, de mennesker/ofre, der har været udsat for tyveri, vold eller seksuelle overgreb, oplever det. Overalt i Europa, inklusive Danmark, har der desværre været eksempler på overgreb begået af flygtninge. Problemet skal ikke ties ihjel eller omskrives i nogle særligt ‘ forpænede’ formuleringer, som Krasnik åbenbart foretrækker. Krasnik kan skrive sådan selv. Hvis man skriver i hans avis, bør det ikke kræves, at man bruger hans formuleringer. I øvrigt kan han til tider selv udtrykke sig ret skarpt, som han har gjort i omskæringsdebatten.

Måske afhænger den ønskede tone af emnet? Sidst, men ikke mindst ligger det i kritikken, at Krasnik mener, Ulrik Høy generaliserede med sine ord. Men i den formulering, som Høy brugte, ligger jo ikke en anklage mod alle flygtninge, kun mod griske flygtninge. Denne griskhed kan man påtale, selvom man anerkender, at en del andre flygtninge både er flittige og lovlydige mennesker, som tilfældet jo er.

af Lene Kattrup Dyrlæge og medlem af Trykkefrihedsselskabets rådgivende organ, Trykkefrihedsrådet

 

Lene Kattrup i Weekendavisen 20.8.2018

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver