Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Grundlaget – spørgsmål til Dorte Meldgård

1. juni 2016

 

Selvom punktet med revurdering af separatkloakeringen blev udsat til juni, fik de mange fremmødte bekymrede borgerne lov til at stille spørgsmål før byrådsmødet den 25. maj. Og der var mange spørgsmål.

En rød tråd var det principielle, at det er en urimelig forskelsbehandling af borgerne, at 3200 skal leve op til en højere miljøstandard for husets spildevand. Kommunen bliver indirekte lovgiver, men der er ikke tale om lighed for loven. Når der kommer nye lovgivningskrav og/eller standarder, vil disse normalt enten gælde for alle borgere på samme tid, eller de skal kun opfyldes ved ændringer og ved nybyg.

Separatkloakering for nybyg er i orden, da udgiften kendes fra start af og kan indgå i budgettet. Etisk set kan det derimod ikke forsvares, når eksisterende husejere får påført en uventet udgift på over 60 – 80.000 kr., som de har max fire år til at skaffe. Dette er og bliver hovedargumentet, som bør få et flertal af byrådet til at komme frem til, at separatkloakeringen må omgøres.

Separatkloakering på privat grund bør gøres frivillig for borgerne og tilbydes i de områder, hvor der er problemer, og hvor man efter grundige beregninger er kommet frem til, at det er det rigtige. En del spørgsmål gik netop på valg af områder. Her svarede borgmesteren så svagt, at jeg opgav mit spørgsmål, som derfor følger her. Jeg har fået oplyst (skriftligt af kommunen), at Uvelse ikke er et risikoområde i forhold til ekstremregn miljømæssigt set, men at årsagen til separatkloakering er et ønske om renovering af kloaknettet, samt at kommunen ønsker, at Uvelse Renseanlæg skal nedlægges. Det sidste er måske ikke klogt, men jeg mener, at begge disse to opgaver er helt almindelige kommunale opgaver. Kære Dorte Meldgaard, synes du, det er en god begrundelse for at give påbud om separatkloakering på privat grund?

I Hillerødposten 1.6.2016 Lene Kattrup

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver