Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Fri os for al den offerretorik

19. februar 2008

Nogle unge ballademagere er vrede på det danske samfund. Medierne har forsøgt at finde ud af hvorfor. De unge beskrives som klemte, de keder sig og er fanget i et skisma mellem to kulturer. Nu er det jo sådan, at velfærdsamfundet ikke kan tage sig af, at borgerne keder sig, hvis de ikke selv vil tage imod de utroligt mange tilbud, der er overalt i Danmark.

Da disse unges forældre er kommet her til fra andre lande med meget anderledes kulturbaggrund, så er det klart, at de unge i en del tilfælde befinder sig i situationer, som er frustrerende, hvor de må vælge mellem kulturen fra det gamle land og det nye. Det kan det danske samfund sådan set hverken gøre for eller gøre så meget ved.

Danmark kunne have sagt nej til at modtage de unges forældre, men sagde jo altså ja. Det bør Danmark vel næppe bebrejdes for af dem. Problemet kan løses, hvis vi nedtoner den danske kultur og indfører den muslimske kultur, så ville de føle sig mere hjemme. De fleste af os gammeldanskere synes ikke, det er vejen frem. Jeg kan kun pege på en anden løsning. De unge må lægge deres offermentalitet til side og åbne øjnene for det danske samfunds muligheder og selv gøre en større indsats.

Her i landet er der gratis uddannelse, gratis lægehjælp, masser af job til alle unge, der kan og vil stå op om morgenen, og som ikke er ude og brænde biler af klokken 3 om natten, der er masser af sportsklubber i hver eneste by, der er skove og smuk natur overalt med fri adgang, hvor man kan gå lange vandreture og løbe eller cykle i timevis.

Hvor kan de finde det bedre? De befinder sig formentlig i det land i verden, hvor der er de bedste vilkår og den største frihed for det enkelte individ. Det er også et af de rigeste lande på Jorden, men det bliver det ikke ved med at være, hvis de fortsætter. Det eneste, de ikke får her, det er sharialoven eller en afskaffelse af religionsfriheden og ytringsfriheden.

Vi vil heller ikke indføre kønsapartheid eller regler om, at kvinden er en andenrangsborger. Hvis de ønsker det, må de udvandre. Når man hører kommentarerne fra de forskellige indvandrekonsulenter, som kun taler om de unge som ofre, så får man indtrykket af, at disse konsulenter skader de unge ved at støtte dem i en fastlåst og helt fejlagtig opfattelse af sig selv som ofre. Jeg tror, de unge har brug for en helt anden type konsulenter, der kan fortælle dem, at de selv skal tage imod alle de muligheder, der bliver serveret på et sølvfad foran dem og ellers udvandre. De kan måske bebrejde deres forældre, at de tog dem til Danmark, men de skal ikke bebrejde os, at vi ønsker, Danmark fortsat skal være et sekulært vestligt demokratisk land med en retsstat, hvor loven ikke hviler på et religiøst grundlag.

Lene Kattrup i Berlingske Tidende 19.02.2008

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver