Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Få ikke tilhængere af burkaforbud til at fremstå dumme. Det er en reel udfordring af vores frihed

21. marts 2018

Tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen gjorde en del af de liberale folketingsmedlemmer, der går ind for burkaforbuddet, mere dumme og forsimplede i deres argumentation end rimeligt. Hvis det ikke er bekymringen for friheden og fundamentet for vores frie demokrati, der får nogle liberale til at gå ind for et forbud, hvad skulle det så være, spørger Lene Kattrup, der er tidligere medlem af Det Etiske Råd

Man bør altid forsøge at forstå sin meningsmodstanders argumentation og høre efter, hvad denne siger. Når Jørgen Carlsen i ”Ugens debat” fredag siger, at ethvert liberalt medlem af Folketinget får svært ved at modsige Rachid Nekkaz’ ord: ” Jeg siger i Voltaires ånd, at jeg er uenig med de kvinder, der dækker ansigtet til, men jeg vil til enhver tid forsvare deres ret til at gøre det”, så synes jeg ikke, at Jørgen Carlsen har forsøgt at sætte sig ind i deres argumentation.

En del liberale mener netop, at burkaen eller niqabben er i strid med selve fundamentet eller grundlaget for vores frie demokrati, som bygger på fri kommunikation og ligeværdighed mellem mennesker. Den ansigtsdækkende hovedbeklædning, når den bruges i det offentlige rum, udfordrer grundlaget for det frie demokrati.Indtil nu er det forsvindende få, der bærer denne tildækkende islamiske hovedbeklædning her i Danmark. Man kan imidlertid mene, at et lovindgreb netop bør indføres nu, inden problemet er blevet for stort.

Det er en politisk vurdering, hvad der er klogest. Nogle vil mene, det er rettidig omhu, andre, at der er tale om en overreaktion.

Jeg fandt, at Jørgen Carlsen gjorde en del af de liberale folketingsmedlemmer, der går ind for burkaforbuddet, mere dumme og forsimplede i deres argumentation end rimeligt.

Hvis det ikke er bekymringen for friheden og fundamentet for vores frie demokrati, der får nogle liberale til at gå ind for et forbud, hvad skulle det så være? Blot et ønske om at genere disse kvinder? Nej, de fleste liberale har nok nogle dybere og mere hæderlige samt seriøse argumenter, når de går ind for et – især for et liberalt menneske – ikke helt uproblematisk forbud.

Burka og niqab opfattes af mange som et stærkt symbol på sharialoven og den ortodokse islams undertrykkende kvindesyn. Sharialoven er ikke forenelig med demokratiet, men udgør en trussel. Nogle mener, at man bedst imødegår denne trussel ved at have fokus på at give udstrakte rettigheder, også til de personer, der vil kæmpe for sharialoven her hos os.

At vi bør give dem stærke kort på hånden, således at de ved hjælp af vores frihedsrettigheder med videre kan udbrede islamismen og sharialoven, uanset deres eventuelle succes. Her må det igen blive en politisk afvejning og vurdering, hvad der er det rigtige, og hvorledes vi bedst beskytter vores demokrati. Inklusive hvordan vi i mindre målestok forsøger at få de aktuelle kvinder med burka og niqab til at vælge vores vestlige åbenhed, frihed og demokrati til, men islamismen fra.

Det er vanskeligt at afgøre, hvad der er det optimale, når vi ønsker at bevare og styrke demokratiet og friheden. Imidlertid får vi aldrig en god debat ved at gøre modpartens argumentation mere simpel eller indskrænket, end den er.

Tilman Nagel, anerkendt islamekspert og professor emeritus fra Göttingen Universitet, sagde i et interview (i Berlingske 2006) til spørgsmålet om, hvorvidt islam er foreneligt med demokrati i vestlig forstand: ”Umiddelbart er det ikke muligt. En ortodoks muslim diskuterer ikke med andre i øjenhøjde.” Det er ligeværdigheden og kommunikationen, han taler om, grundlaget for det vestlige demokrati.

Med en muslim, der sætter demokratiet over sin religion, og som kan adskille politik og religion, er det en anden sag.

Lene Kattrup er dyrlæge og tidligere medlem af Det Etiske Råd


Lene Kattrup 21. marts 2018 i Kristeligt Dagblad

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/faa-ikke-tilhaengere-af-burkaforbud-til-fremstaa-dumme-det-er-en-reel-udfordring-af-vores

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver