Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

EU har ansvaret for dyrenes transporttid

25. juni 2007

Dyrevelfærd. EU bør gøre det nødvendige op det oplagte: få vedtaget fælles maksimale transporttider for slagtedyr.

Mariann Fischer Boel sagde på Landbrugsraadets årsmøde 13.6, at EU i højere grad skal efterkomme verdensmarkedets efterspørgsel af fødevarer med en høj forædlingskrav. Det blev også drøftet, at EU kan bruge vores bæredygtighed, herunder dyrevelfærd, som salgsargument. Men dette står i kontrast til den aktuelt førte EU-politik, og det er ikke hidtil kommet frem i debatten, at den gammeldags politik med at bruge så mange ressourcer på at transportere slagtedyr rundt (og holde liv i en del mindre sydeuropæiske slagterier) medfører, at den højst tiltrængte innovation med forædling og produktudvikling i kødsektoren bremses.EUs transportmaraton for slagtedyr er blevet kritiseret i mange år. Pressen har igen og igen vist gruopvækkende eksempler på denne unødvendige mishandling af dyr. Og masser af dygtige fagfolk har protesteret og krævet at det stoppes. Slagtningen ved endestationen af de dyr, der endnu er i live og er i stand til at gå og stå, er blot en udfrielse fra lidelserne.

Når det alligevel fortsætter, så er det fordi EUs politik er tilrettelagt til det. Transporten af slagtedyr er begunstiget og fremmet. I et frit marked ville de virkelige markedsforhold og prisdannelsen naturligvis gøre, at det ikke var profitabelt at sende udtjente slagtedyr på rejse igennem flere lande blot for at blive slagtet. Eksportøren/landmanden betaler ikke de sande omkostninger til en transport, hvor rimelige dyrevelfærdskrav er overholdt. Hvis de virkelige omkostninger inkl. sikring af dette skulle afholdes af den ansvarlige for transporten, så ville det ikke kunne betale sig. Alt for mange har pga. EU-begejstring og fordi der er blevet udlagt et røgslør, ikke sagt lige ud, at EU har det primære ansvar.

I EN BESTILT EU-rapport blev det konkluderet, at transporttiden for slagtedyr ikke var det vigtigste, men at det var mere afgørende, hvordan dyrene blev transporteret. Det troede et flertal i EUs landbrugsudvalg på, og det var tilsyneladende årsagen til, at der ikke i EU-regi kunne opnås konsensus om en maksimal transporttid. En tilfældig borger på gaden ville sige, at den sunde fornuft siger ham eller hende, at lange transporter af slagtedyr er hinsides enhver fornuft og en ganske urimelig og uforsvarlig behandling af dyr. Tiden er en væsentlig faktor for lidelsernes omfang, vil svaret være. 500.000 borgere skrev faktisk under på det i 2003. Jeg er enig.

Rapporten, som jeg læste, holdt ikke vand og manglede dokumentation på dette punkt vedr. tiden. »Eksperters« rapporter og udtalelser kan være værdifulde, men de må aldrig stå alene, og de bør ikke tillægges mere værdi end vægten af de argumenter, deres konklusioner hviler på. Læser politikerne blot konklusionerne og tager disse for pålydende, går det galt. Man skal aldrig glemme sin egen eller folkets helt almindelige sunde fornuft og dømmekraft, som kan være og ofte er en god rettesnor.

Transport af kød stiller høje krav til hygiejne samt en sikker og ubrudt kølekæde. EU spekulerer i at levende dyr ikke rådner og kan gå selv. Men udover at det er dyrplageri, så er det også meget lidt fremtidsorienteret af EU at satse på langtransport af slagtedyr, fordi dette i sig selv bremser en nødvendig omstilling og innovation af kødsektoren i EU.

PRESSET STIGER FOR at få EU til at indføre et forbud mod transport af slagtedyr mere end otte timer fra stald til slagtning, eller som en dansk avis foreslog det forleden: transport af slagtedyr bør i hele EU kun være tilladt fra stald til nærmeste slagteri.

Vi har i Danmark tidligere med succes været de første på andre områder, f.eks. forbød vi med succes før andre brug af vækstfremmere i landbruget. Folketinget bør indføre max. transporttid. En EU-sag baseret på, at EU vil tvinge et medlemsland til at fortsætte med at behandle dyr uacceptabelt, vil være for dårlig reklame for EU til, at den vil blive gennemført. Mere sandsynligt vil det være stødet, der vil få EU til at gøre det nødvendige og det oplagte at få vedtaget fælles maximale transporttider for slagtedyr.

Lene Kattrup i Berlingske Tidende 25.6.2007

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver