Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Er der tale om et paradigmeskifte ?

12. februar 2019

Det har vist sig, at ni ud af ti flygtninge fortsat er i Danmark årtier efter, de indrejste.   DF siger, at der med finanslovsaftalen er tale om et paradigmeskifte på udlændingeområdet. Men er det rigtigt, vil være tale om en rigtig kovending?

Med aftalen vil man sætte fokus på midlertidighed og forsøge at hjemsende langt flere. Myndighederne skal gå til grænsen af de konventionsmæssige forpligtelser. Det gør de jo allerede. Men personerne ønsker sjældent selv at vende hjem, og desuden kan man i praksis meget ofte ikke hjemsende, hvis vi skal tage hensyn til ”vores internationale forpligtelser”, det vil sige konventionerne og deres institutioner og domstole.

Ligegyldige løsninger

Derfor vil der som førhen kun være tale om ineffektive og/eller ligegyldige lappeløsninger. Situationen viser os, at det bestemt ikke på nuværende tidspunkt rækker at foretage mindre kursændringer bundet af disse rammer, hvis vi fortsat skal kunne kende vores land om tyve til tredive år.

 

I 1988 var der 95.025 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. I 2018 er der 493.468, en femdobling på 30 år. Danmarks Statistik forudser, at der i 2060 vil være 867.258 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.

 

Det er ikke i sig selv interessant, hvilke ord der bruges., men jeg synes ordet paradigmeskifte forekommer overdrevent eller misvisende.

Sagen er, at den alvorlige udvikling, hvor vores børn og børnebørn har udsigt til at vokse op i et splittet og mere fattigt land med mindre demokrati, fred og frihed, skal vendes.

 

Det er kun muligt, hvis vi sørger for, at der hvert år kommer flere ud, end der kommer ind. Så simpelt er det.

 

Det sørger den indgåede aftale mellem DF og regeringen ikke for. Der vil fortsat være tale om, at antallet af personer, der stammer fra de lande, vi kan se belaster vores kultur, sammenhængskraft og økonomi, vil vokse år for år. Det er fakta, når vi ser på det statistisk og studerer den virkelighed, der omgiver os.

 

Støtte til tre krav

Man må håbe, at DF efter valget vil kunne støtte op om Nye Borgerliges tre krav:

  1. Totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne.
  2. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom.
  3. Udlændinge skal forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

Udlændinge, der lovligt opholder sig her, skal tegne forsikring mod arbejdsløshed samt en arbejdsmarkedspension mod at kunne trække det fra i skat.

De tre krav betyder, at vi må fravige, opsige eller gå imod nogle af konventionerne på visse punkter.

 

Lene Kattrup, Slangerup, Dyrlæge, folketingskandidat for Nye Borgerlige, Nordsjællands Storkreds

i Frederiksborg Amts Avis 12.1.2019

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver