Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Dyreværn skal tages alvorligt

3. februar 2012

Fyens Stiftstidende har i uge fire omtalt en sag med nogle meget magre heste ved Faaborg, som ifølge det oplyste gik ude hele døgnet i vinterkulden uden tilstrækkeligt foder og læskur. Efter min vurdering er det omsorgsvigt at lade dyr blive så magre, som man kunne se på billeder fra denne sag. Det oplyses, at i det mindste en måtte aflives, da politiet rykkede ud, og andre er blevet fjernet.

Normalt regnes det i sig selv for en overtrædelse af dyreværnsloven § 1 eller 2 at lade dyr blive stærkt afmagrede uden at gribe ind.Enten får dyrene ikke nok foder, eller de er syge, hvorfor der skal tilkaldes dyrlæge og startes en behandling. Er dette ikke muligt (måske fordi man ikke har råd, eller fordi det er udsigtsløst), eller man kan man se, at en påbegyndt behandling ikke hjælper, så må dyret eller dyrene aflives.

Jeg har erfaret fra mange års arbejde med dyreværn, at det mest almindelige er, at dyrene ikke får egnet foder i tilstrækkelig mængde. De sultes for nu at sige det ligeud.

Dette betragtes som en overtrædelse af dyreværnsloven her i landet.

Det er en skærpende omstændighed, når dyrene går ude om vinteren. Der har de senere år været en stigning af sager, hvor heste og af og til kvæg går udendørs under kummerlige kår i vinterhalvåret, er afmagrede, mangler foder samt ikke har et læskur med en bund af halm.

Græsset gror ikke om vinteren og giver ingen eller meget ringe ernæring.

Disse dyr lider ekstra, da de foruden at sulte heller ikke har fedtvævet til at isolere mod kulden, og de mangler også muligheden for, at kroppen kan forbrænde fedtlaget for at opretholde kropstemperaturen.

I den pågældende sag fremgår det, at politiet foreløbig har grebet ind og hjulpet dyrene. Det er godt, men jeg har været overrasket over lederen for lokalpolitiet, Jens Friis’, udtalelser.

Han siger til avisen, at dyrlægen fra fødevareregionen konstaterede, at ” flere af dyrene var meget magre”, men udtaler så, at ” det var nok groet op over ørerne på ejeren, som det tit sker i disse sager”, samt at ” det er slet ikke vores indtryk, at ejeren har forsømt det bevidst”, og han tilføjer, at ” det er en mildere sag”.

Jeg mener ikke, det er Jens Friis’ opgave, at forholde sig til motivet, og jeg finder det stødende, at han er så ivrig efter at finde undskyldninger.

Mig bekendt er der ikke krav om, at en uforsvarlig behandling eller manglende omsorg for de dyr, man har i sin varetægt, skal være begået bevidst eller med forsæt for, at der kan være tale om, at dyreværnslovens paragraffer er overtrådt.

Jeg vil mene, denne lov skal tages præcist lige så alvorligt som enhver anden lov. Vi har i vores samfund brug for, at vi tager et større ansvar for vores svage medskabninger, såvel dyr samt børn og syge.

Også sådan en sag som denne skal tages alvorligt. Er der tale om en overtrædelse af dyreværnsloven, så bør det have konsekvenser.

Og hvis der er tale om meget magre heste på en fold i vinterkulden, hvoraf en må aflives med det samme, er jeg heller ikke sikker på, at man kan kalde sagen for mild.

Dyreværnsloven  skal tages præcist lige så alvorligt som enhver anden lov. Vi har i vores samfund brug for, at vi tager et større ansvar for vores svage medskabninger, såvel dyr samt børn og syge.

Synspunkt i Fyens Stiftstidende Lene Kattrup 03.02.2012


 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver