Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

DR

23. marts 2007

DR’s tidl. generaldirektør Christian Nissen taler om en politisk intervention fra borgerlige politikeres side pga. disses kritik mod DRs ensidige nyhedsdækning, som han omtaler i sin bog. Han mener, at indblandingen fra borgerlig side var større end under den socialdemokratiske regering. Han kan meget vel have ret i dette, men har tilsyneladende helt glemt at tænke på, at det nok skyldes DRs politiske vinkling på nyhedsformidlingen og på programmerne i det hele taget. Partier til venstre for midten har ikke brug for at kritisere DR. Ja, de har snarere brug for at klappe i hænderne over dækningen, der normalt klart er til deres fordel. De har næppe en bedre accept af armslængdeprincippet, som Chr. Nissen har helt ret i, at vi bør tage dybt alvorligt, men programmernes vinkling passer bare bedre til mennesker, der politisk og ideologisk befinder sig til venstre for midten i dansk politik. De forstår ofte ikke, hvorfor borgerlige mennesker er utilfredse med DR. Brian Mikkelsen skrev i en mail fra 2003 til Jørgen Kleener, som denne videresendte til Christian Nissen, at der på et ministermøde havde været rejst kritik af DRs dækning for at være ensidig.

Det fremgår ikke på nogen måde af mailen eller af andet, der hidtil er kommet frem, at man fra regeringens side kritiserede og ønskede andet end en mere neutral og saglig dækning, og det er vel kun hvad man bør kunne kræve af reportager og dokumentarprogrammer. Det er at beklage, at vi ofte ikke får det herhjemme i DR. Det kan jo ikke skyldes manglende respekt af armslængdeprincippet i forhold til regeringen, for programmerne er netop vinklet, så de er meget kritiske over for regeringen. Tværtimod er programmerne skåret til, så de er positive over for oppositionen, og desuden er de ofte humanistisk godhedssøgende og opdragende til en accept af multikulturalisme. Problemets årsag forværres af, at journalisterne træder frem og sætter sig selv i centrum i dag. Det er blevet et modefænomen. Tidligere var det en dyd, at journalisten fremstillede virkeligheden og videregav fakta, men holdt sig selv i baggrunden.

Lene Kattrup i Weekendavisen 23. – 29. marts 2007

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver