Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Det handler om frihed

21. oktober 2013

GHETTOER: Vi skal have flere frie debatmøder i ghettoområderne -og det er ikke det eneste, vi bør gå efter. Vi skal prøve at genvinde disse områder, så de igen kan blive en del af Danmark.Vi bør ikke tage vores frihedskultur for givet. Ufriheden og angsten for kultursammenstød vokser og bliver mere tydelig år for år. Det truer vores frihed til at tale og debattere frit – især er de muslimske pigers og kvinders frihed voldsomt indskrænket.

Overordnet set er vores unge nye medborgeres mulighed for at kunne vælge det danske samfunds værdier til ikke særligt gode.

Nogle mener, at problemerne løser sig over tid. Det går fremad, vi skal bare »give plads«. Jeg ville ønske, at jeg tager fejl og blot er for pessimistisk.

Men jeg synes, jeg kan se noget andet, og der er også en del tal, der fortæller os, at det går den forkerte vej. Det er rigtigt, at vi skal give plads, men jeg vil advare mod, at vi forveksler at »give plads« med at »give efter«, hvis det f. eks. drejer sig om undertrykkelse. Vi skal ikke være rummelige og give efter, hvis det drejer sig om at begrænse nogles frihed. Alle borgere her i landet – inkl. personer med muslimsk baggrund – bør have de samme grundlæggende borgerrettigheder og frihedsrettigheder som alle andre.

Der er 40 ghettoområder i Danmark – for få år siden var det 33. Her stiller vi ikke krav om, at borgerne skal være en del af samfundet, men vi bruger utroligt mange skattekroner, uden det giver resultater. Penge vi mangler andre steder. I disse områder er mennesker parkeret på overførselsindkomster, samtidig med voldelige bøller og kriminelle er beskyttede. Brandvæsenet, politiet, ambulancer samt journalister og politikere har derimod ikke en fri og uhindret adgang. I de islamiserede områder er det almindeligt, at pigerne lever i minifængsler uden frihed fra de er blevet teenagere, mens drengene sendes på gaden og tit ikke må opholde sig lejlighederne og læse eller lave lektier. Ofte har de ikke engang et skrivebord. Et barn, der vokser op i en af disse ghettoer, har ikke gode chancer.
Trusler og stenkast

Vi skal turde drøfte og italesætte problemerne frit uden at få sat etiketter på ryggen eller blive truet.

Ahmed Akkari deltog under politibeskyttelse i et debatarrangement om islamisme i Vollsmose i Odense.

Han blev truet, der blev kastet sten og råbt jøde efter ham. Voldelige typer saboterede mødet. Akkari forklarede, at han ikke vil give efter og vise bøllerne frygt. Politiet støttede op og udtalte, at de ikke ønsker sådan et møde flyttet til et andet område, hvor det ville provokere mindre og give færre problemer. Ved at gennemføre mødet i et ghettoområde gav man unge med ikke-vestlig baggrund mulighed for at stifte bekendtskab med en fri debatkultur, som de formentlig ikke kender ret godt, og de kunne deltage i debatten.

Det er gavnligt, og det er desuden nye toner. Et eksempel til efterfølgelse, synes jeg.

Både politiet og Akkari fortjener ros. Vi skal ikke blive ved med at give efter for ønsker om en kulturel og religiøs særbehandling eller for pres og trusler, for herved opnår vi det modsatte af integration. Det er på tide, at vi begynder at ranke ryggen. Vi skal have flere frie debatmøder i ghettoområderne -og det er ikke det eneste, vi bør gå efter. Vi må genvinde disse områder, så de igen kan blive en del af Danmark

af Lene Kattrup Uvelse Dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd i Frederiksborg Amts Avis 21.10.2013

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver