Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Det er uretfærdigt

26. april 2016

Det er deprimerende, at Tue Tortzen (26.4.2016) ikke forstår, hvad debatten om separatkloakering her i kommunen egentlig drejer sig om. Den drejer sig ikke om spildevand og klimaproblemer. Den drejer sig derimod om demokrati og retfærdighed. Nærmere bestemt, så drejer den sig om, at et mindretal af borgere pålægges at yde et specielt højere bidrag til kommunens problemer.

Det ville svare til, at man pålagde et vilkårligt mindretal af borgere at køre i elektriske biler og selv at betale de ekstra udgifter, blot fordi det ville være til alles fordel. Det ville være en udemokratisk særlov. Men i sin foreliggende form er forslaget om separatkloakering lige så uretfærdigt. En uretfærdighed, som ikke er et demokrati værdigt.

Hvis man havde ønsket at lave en retfærdig lovgivning, så skulle man have ladet separatkloakeringen omfatte alle borgere, og så skulle man have sagt det fra begyndelsen. Men så skulle det have været lagt ud til borgerne, og være præsenteret i forbindelse med et kommunalvalg.

Så kunne borgerne blive spurgt. Jeg tror i øvrigt, det så ville være blevet afvist. Et flertal i byrådet, der gik til valg på dette, ville ikke have haft en chance. Medmindre forslaget gik ud på, at det skulle være frivilligt for borgere at tilslutte sig, efter kommunen har udført kloakseparering i vejen, de enkelte steder i kommunen, hvor man har fundet, at det var fornuftigt. Sådan som en del andre kommuner har valgt.

Mange kommuner har fundet ud af, at kloakseparering er en dyr og dårlig løsning på nogle klimaproblemer. Kun enkelte steder er separatkloakeringen et godt valg i den eksisterende boligmasse.

Det er i de fleste tilfælde billigere og mere effektivt med løbende renovering og tilpasning/ dimensionering af kommunen kloaksystem inkl. bevarelse af de små renseanlæg samt etablering af regnvandsforsinkelsesbassiner mm.

I Hillerødposten 26.4.2016 Lene Kattrup, Uvelse

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver