Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Det er ikke racisme

13. maj 2010

ISLAM-KRITIK: Manu Sareen skrev (4.5.), at «DF har om nogen kaldt andre nazister« og nævnte, at f.eks. Søren Krarup og Pia Kjærsgaard har sammenlignet islam og/eller islamismen med nazismen og kommunismen.

Ikke alle skelner mellem islam og islamismen, som jeg nu personligt foretrækker at gøre bl.a. for at være præcis. Denne skelnen kan diskuteres.

Det må bemærkes, at specielt islamister og herunder ortodokse, bogstavtro islamfortolkere som f.eks. en del af imamerne ikke selv skelner. Islam bliver ved en ordret og bogstavelig fortolkning til islamismen, som er en totalitær ideologi. Og man må sige, at Muhammed selv var islamist. Islam indeholder mere jura end religion, i form af shariaen, og desuden en statsform, kalifatet. Islamismen er den form, vi for tiden hyppigt ser islam optræde i.

Under alle omstændigheder er Manu Sareen efter min vurdering helt galt afmarcheret, når han mener, at man er ude i racisme eller dæmonisering af muslimer, hvis man advarer mod de totalitære træk ved den del af islam, vi kalder for politisk islam eller islamismen, som man naturligvis må have lov til at sammenligne med andre totalitære ideologier.

Når man læser teksterne grundigt, dvs. Koranen og hadith-samlingerne, og hører ordentligt efter, hvad de fundamentalistiske imamer siger og prædiker i moskeerne, så kan man ikke være i tvivl om, at der er tale om en totalitær ideologi. Måske skal Manu Sareen simpelthen læse teksterne og studere fænomenet grundigere. Der er mange tekstgengivelser og optagelser fra moskeer i Europa, der kan ses på TV eller på YouTube, med skræmmende indhold, der er klart totalitært.

Jeg mener, man skal være blind for ikke at indse, at: »Islamismen er vor tids største trussel på linje med andre store totalitære ideologier som stalinismen, nazismen og fascismen«, som Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest, Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Philippe Val og Mehdi Mozaffari med flere skrev i deres manifest under Muhammed-krisen.

Manu Sareen må skelne mellem kritik af islam/islamismen og dæmonisering af muslimer. Saglig kritik og meget nærgående debat af islams indre kerne er ønskelig og nødvendig, fordi islam netop bedst «holdes på plads«, når vi giver plads for kritik af islams indre og ikke straks dæmoniserer de personer, der ser faren og ønsker at advare og diskutere problemet.

Demokratiske muslimer, der ønsker at fortolke det antidemokratiske og totalitære indhold i islam væk, har også brug for frihed til at kunne kritisere og udfordre islams dogmer.

Religionskritik og kritik af ideologier – inkl. kritik af de religiøse/politiske ideologier – udgør en naturlig del af demokratiet, mens dæmoniserende omtale af f.eks. jøder, muslimer eller kristne p.g.a. deres tro er forkastelig.

Men Manu Sareen har tilsyneladende så travlt med at dæmonisere sine politiske modstandere, at han ikke selv har fået tid til at sætte sig ind i islams indhold og natur.

Derfor har han måske ikke set, at islamismen er en totalitær ideologi, der desværre breder sig i Europa.

Lene Kattrup i  Nordjyske Stiftstidende 13.05.2010

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver