Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Det er for usagligt, Mikael Rothstein

30. maj 2005

60 folkekirkepræster og teologer har dannet et netværk, hvor de ønsker at stå vagt om den lutherske kristendom og præcisere forskellen i mellem denne og islam. De gør bl.a. gældende, at der ikke er tale om den samme gud, at kristendommen ikke har nogen renheds/urenhedsopfattelser og, at Jesus selv gjorde op med lovreligion og gerningsreligiøsitet i det hele taget.Dvs. kristendommen anerkender ikke, at visse gerninger i sig selv kan gøre, at en person er nærmere sin gud. Der er væsentlige forskelle. Desuden nævnes, at Kristus udgør selve fundamentet, deraf navnet på religionen; nedtoner man hans rolle af dialog- eller pænhedshensyn overfor islam eller andre religioner, så frasiger man sig selve grundlaget. At de 60 præster klargør og præciserer en forskel, udlægges af Michael Rothstein (den 26.5.) som, at netværket er en kristen højrefløj, der ikke kan lide islam og han mener, at de deltagende ”har en selvsmagende selvsikkerhed, hvor de profilerer sig selv og deres hårde religiøse linie”.  Der er ikke substansmæssigt belæg for disse udtalelser. At påpege en forskel imellem den lutherske kristendom og islam kan ikke være det samme som at være fundamentalistisk højrefløjskristen og selvprofilerende. Jeg synes, man kunne forvente en højere grad af saglighed fra en lektor i religionshistorie, som medierne spørger for at få en ekspertvurdering.

Lene Kattrup i Berlingske 30.5.2006

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver