Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Dansk slagte-lovgivning med religiøs begrundelse

8. august 2013

DYREVELFÆRD: Man kan ikke sige, at fordi et dyr har haft et sølle eller fattigt liv, så kan det være ligegyldigt, hvis vi også slagter dyret primitivt og lader det lide i forbindelse hermed. En ugerning kan ikke legitimere en anden.Det har vist sig, at der er rigtig mange borgere – inden for alle partier – der er uenige med fødevareminister Mette Gjerskov ( S) i, at vi ikke har behov for en mærkning af religiøst slagtet kød. Men overordnet synes jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi slet ikke burde tillade og give plads til halal-slagtet kød eller til kød fra dyr slagtet ved schächtning uden bedøvelse, sådan som vi gør det nu. Og jeg synes slet ikke, disse metoder skal skrives ind i og være del af dansk slagtelovgivning.

Jeg er dog enig i, at mærkningskravet er vigtigt – for alt kød inkl. importeret kød – og Gjerskov fejler desværre her.

Det er godt, at man nu tager fat i, at flere slagterier herhjemme tilsyneladende halal-slagter i et større omfang, end der er afsætning til. Ifølge vores lovgivning må det betragtes som forbudt, hvis det ikke sker for at afsætte kødet til en målgruppe, der specifikt efterspørger kødet. Det præciseres nemlig i lovteksten, at der ikke må slagtes efter jødisk eller islamisk ritus ( med eller uden bedøvelse) i et større omgang, end man kan dokumentere, at der var forventning om afsætning til fra befolkningsgrupper, der ønsker dette kød. De første slagterier er netop blevet politianmeldt. Men overordnet set kan dette jo højst tjene til at begrænse omfanget. Loven burde efter min mening slet ikke rumme mulighed for religiøs slagtning, på den måde som den gør nu. Vi har fået en religiøst begrundet lovgivning. Desværre.

Vores lovgivning her i landet (her loven om slagtning og aflivning af dyr), bør være sekulært begrundet. Fordi der er vigtige logiske og etiske/ dyreetiske grunde for at bedøve større dyr, før man skærer dem i halsen, blev det efterhånden til et lovgivningskrav herhjemme, at man skulle bedøve dem forinden ( med en boltpistol, CO2, el eller andet) man foretog selve aflivningen og slagtningen. Men, som der desværre i dag står i vores nye slagtebekendtgørelse (gældende fra 1. januar i år – se bl. a. § 10 i denne), så findes der en undtagelse, som er religiøst begrundet.

Der står: »Det er tilladt at slagte dyr uden forudgående bedøvelse, når slagtningen foretages efter jødisk eller islamisk ritus«. Det er et eksempel på religiøst begrundet lovgivning. Og det er efter min mening sørgeligt, at vi indfører undtagelser og særlig lovgivning med religiøs begrundelse.
En bøn for kødet

Noget andet er, hvis jøder eller muslimer ønsker forskellige bønner bedt over deres slagtedyr mm. Det skal der naturligvis være plads til. Blot vil jeg gerne ved hjælp af en mærkning have mulighed for at undgå dette kød. Ligesom jeg heller ikke vil betale til det.

Men jeg ønsker ikke, at man på grund af religion skal kunne omgå et såre fornuftigt krav om, at man i et civiliseret højt udviklet vestligt land bedøver et slagtedyr, før man skærer halsen over på dem. Vores lovgivning bør ikke begrundes på ikke-rationelle religiøse argumenter.

Mange siger, at vores dyr i det industrialiserede landbrug ikke har det for godt. Jeg er enig og spiser næsten udelukkende frilandskød eller økokød i mindre mængde, da det er dyrt. Imidlertid mener jeg ikke, at man kan sige, at fordi et dyr har haft et sølle eller fattigt liv, så kan det være ligegyldigt, hvis vi også slagter dyret primitivt og lader det lide i forbindelse hermed.

En ugerning kan ikke legitimere en anden. I parentes bemærket er det sådan, at en del moderate muslimer her i landet heldigvis godt kan acceptere at spise enten helt normalt ikke-religiøst slagtet kød eller kød fra dyr, der er bedøvet forinden slagtning med en speciel boltpistol, hvor der også er sagt de krævede bønner. Det er godt. Her er der normalt ikke dyreværnsmæssige problemer, som der ellers er, ved den »originale« og autentiske rituelle slagtemetode, som desværre er ved at brede sig voldsomt i hele Europa. Og som faktisk er tilladt herhjemme (for kvæg dog med krav om boltpistol lige efter, at man har foretaget halsnittet for at afkorte lidelserne for kvæg. Dette kræves ikke hos de andre dyr).

Hvorvidt der for tiden slagtes på denne originale autentiske og frygtelige måde uden bedøvelse i Danmark er svært at vide. Det er nok kun et spørgsmål om tid, hvis det ikke allerede foregår (som jeg faktisk tror, det gør). Vi ved blot, at det – desværre jo – er lovligt ifølge vores lov på området. Det mener jeg ikke, det burde være! Dette hul i loven bør lukkes.

Import af den slags kød bør også forbydes, uanset hvad EU siger til det. Vi burde her kunne påberåbe os en dyrevelfærdsgaranti.

Loven burde efter min mening slet ikke rumme mulighed for religiøs slagtning på den måde, som den gør nu. Vi har fået en religiøst begrundet lovgivning. Desværre.

Lene Kattrup dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd i Frederiksborg Amts Avis den 8. august 2013

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver