Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Blæser med mel i munden (SF)

17. august 2008

VILLY SØVNDAL vil gerne fastholde sin opbakning hos vælgerne og forsøger at gabe over to modsatrettede synspunkter. Men det er svært at blæse og have mel i munden samtidig, og nogle af hans vælgere må kunne se, at det er det, han forsøger. Det går sjældent godt i længden.

I JP 9/8 siger han, at regeringen med sin førte politik siden 2001 har ønsket at holde nogle mennesker ude af Danmark. Det er jo sandt nok. Regeringen har søgt at begrænse den del af tilstrømningen, der har vist sig svær at integrere, og som belaster vores offentlige udgifter, hvilket især er gruppen af personer, der kommer hertil som familiesammenførte.

Søvndal kritiserer dette og skriver ligeud, at han finder, at: »Borgerne har fået krænket deres rettigheder, fordi VKO har ønsket at holde antallet af familiesammenførte nede«, og han mener, EU-dommen, der underminerer den danske lovgivning, er en sejr for borgerne i EU. Men han skriver også i sit indlæg: »At der er et bredt både folkeligt og parlamentarisk flertal for en stærkt begrænset tilstrømning af udlændinge til Danmark er uomtvisteligt. Det har SF i lang tid anerkendt og har derfor . . .«

Klar modsigelse

Kan man modsige sig selv mere klart? SF kan jo ikke både udtrykke hyldest til EU-dommen og kritisere en politik, hvor VKO har sørget for en begrænsning i antallet af familiesammenførte, og så påstå, at SF i lang tid har anerkendt, at der er et bredt folkeligt og parlamentarisk ønske om at begrænse tilstrømningen af udlændinge.

Selv Villy Søvndal kan ikke i længden holde balancen og rumme to modsatrettede synspunkter. Ønsker SF at fastholde 24-årsregelen og begrænse antallet af familiesammenførte, eller ønsker man at åbne op for en stigning?

Man kan ikke begge dele samtidigt.

Lene Kattrup i Jyllands-Posten 17.8.2008

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver