Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Unge muslimer radikaliseres, terror

15. juli 2007

PET har udgivet en manual, hvor de giver et bud på, hvordan en radikaliseringsproces kan forløbe, når en ung muslim forvandles til en islamist og derpå til en voldelig islamist, en terrorist. Som Berlingske Tidende skrev i lederen 8. september må vi have fokus på de såkaldt hjemmegroede terrorister. PET deler islamistmiljøerne op i flere hovedgrupper. Det er tankevækkende, at PET peger på, at en af hovedgrupperne omfatter tilsyneladende velintegrerede personer, som alligevel bliver militante islamister. Alt dette burde fortælle os, at vi skal være meget varsomme med vores bedømmelse af, hvilke vejledere og mentorer, vi antager, gavner de unge.

Imam Abdul Wahid Pedersen har det samme mål som de islamiske terrorister. Han sympatiserer med det, de vil opnå, men ikke med den måde, de gør det på. Han har taget klar afstand fra volden, det er naturligvis grundlæggende og uhyre væsentligt. Men hans mange udtalelser viser, at han ønsker islamismen indført overalt, også her. Han medvirker desuden til at få unge muslimer til at tro, at de befinder sig i en rolle som ofre for uretfærdigheder begået imod dem fra samfundets side eller fra deres medborgere, mens sandheden er, at de i dette land har en del bedre muligheder, end de ville have haft i de lande, deres forældre flygtede eller udvandrede fra. Hvor mener Wahid Pedersen mon, de kunne tage hen og få mere frihed og bedre muligheder for uddannelse og arbejde? ‘

Vi hjælper de unge ved at oplyse dem om de muligheder, de har, som de bør udnytte, i stedet for at få dem til at føle, at de er ofre. Wahid Pedersen sidder i bestyrelsen for foreningen Muslimer i Dialog, der bl.a. arrangerer studieture for unge til Yemen med intensiv undervisning i klassisk, traditionel islam, i Koranen og hadith inklusive retslære og memorisation (udenadslære), hvor det ikke er tilladt, at den enkelte selv må fortolke teksterne eller forholde sig kritisk til noget af indholdet.

I DR2s Debatten 6. september optrådte fire af vore MFere sammen med Wahid Pedersen, hvor emnet var radikalisering af den muslimske ungdom. På den måde udsendelsen fungerede, medvirkede politikerne til at blåstemple og godkende Wahid Pedersen som en velegnet læremester for unge muslimer. Wahid Pedersen ønsker frihedsrettighederne og demokratiet indskrænket/afskaffet og erstattet af et islamisk teokrati. Han bør næppe bruges som rollemodel eller som lærermester for unge muslimer i den nuværende situation. Måske bør DR overveje, om de i stedet kunne invitere et medlem af foreningen Demokratiske Muslimer, en helt almindelig velintegreret indvandrer, en erfaren dansk folkeskolelærer eller et medlem af den sekulære Ahmadiyya-bevægelse.
Og vore politikere bør være langt mere forsigtige med, hvem de blåstempler over for ungdommen.

Lene Kattrup i Berlingske Tidende 15. september 2007

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver