Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Tallene bekræfter virkeligheden, Vold & kriminalitet

17. august 2011

Per Schultz Jørgensen (PSJ) beskylder mig til min forundring den 11/ 8 for, at jeg ikke vil forholde mig til statistiske opgørelser over kriminalitetens niveau, men kun til avisernes overskrifter. Jeg synes, han skulle læse mine indlæg mere grundigt. Man kan ikke i et debatindlæg remse en masse tal op, men jeg har en hel mappe med tal for de seneste 20 til 30 år, og jeg finder udviklingen alvorlig, kriminaliteten er steget voldsomt.Tallene taler for sig selv, det er ikke rar læsning – enhver kan finde dem ved at gå på nettet. Vi ønsker jo alle et samfund, hvor vi trygt kan sende børn til bageren lørdag morgen, hvor vi tør at gå på gaden kl. 23, tage toget hjem sent, og hvor vores unge kan tage i byen uden at risikere at bliver frarøvet deres telefon eller få en kniv i maven.

Ikke alt anmeldes

Det, jeg anførte i mit tidligere indlæg, var blot, at ledende politifolk siger, der er en vis tendens til, at ikke alt anmeldes i dag, samt at retssager er sværere at gennemføre, fordi der i dag er en større angst for at vidne kombineret med, at den anklagede hyppigere benægter alt og ikke bidrager til sagens opklaring.

For at få et bredt billede af kriminaliteten herhjemme og især udviklingen, er det således væsentligt ikke kun at begrænse sig til anmeldelsesstatistikken, men inddrage skadestuehenvendelser, offerundersøgelser mm. PSJ bør ikke nøjes med beroligende udtalelser fra justitsministeren. Men anmeldte voldsforbrydelser er steget fra 5.719 i 1980, 15.157 i 2000 til 17.968 i 2009 (Danmarks Statistik), en markant stigning. Som Niels Ploug fra Danmarks Statistik har udtrykt det: »Statistisk set er frygten for at blive voldsramt ikke ubegrundet«.

Det nytter ikke

Især den grovere vold er steget. Imidlertid har en del politifolk gjort opmærksom på, at mindre sager – både vold og tyveri mm. -i dag slet ikke anmeldes, fordi borgerne betragter det som hverdagshændelser, samt fordi de mener, det ikke nytter at anmelde. En udvikling, jeg finder bekymrende.

Rigspolitiet skriver i deres sidste kvartalsopgørelse, at borgervendt kriminalitet, som bl.a. omfatter indbrud, tyveri, hærværk samt personfarlig kriminalitet i 1. kvartal 2011 er steget med tre procent i forhold til 2010, og over en femårs periode har der været en stigning i antallet af anmeldelser på knap syv procent.

Lene Kattrup Dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd i Frederiksborg Amts Avis  17.08.2011

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver