Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Prisen for lempelserne

3. juni 2012

I den senere tid har der været uro blandt liberale og ikke mindst blandt LA’s medlemmer om den nye regerings lempelser på udlændingeområdet, hvor det kan undre, at LA har stemt for en del af disse.

Der er enighed om, at vi gradvist nærmer os Sveriges politik på området. Den kaldte cheføkonom David Karsbøl fra Saxo Bank forleden for en katastrofekurs for landet (Børsen 10/ 5), og i artiklen kom han med en del dokumentation for sin påstand.

Han skrev bl.a.:

»Det er ikke værtslandets opgave at ændre sin kultur for at kunne gøre sig til over for mennesker, som ikke deler en liberal grundindstilling samt viljen til at være selvforsørgende.  Masseindvandring fra ikke-vestlige lande er ganske enkelt ikke kompatibel med disse værdier, og derfor fører den til økonomisk ruin og kulturelt armod. «.Føler sig ikke truet

For mange er den vestlige økonomi og frihedskultur blevet en selvfølge. De kan ikke for alvor forestille sig at blive truet. Og især ungdommen forstår ofte ikke omfanget og konsekvenserne, hvis det virkelig skulle ske. Dog virker det, som om der er en vis ændring på vej, og at flere liberale er begyndt at indse og forstå dette.

Problemet er, at det delvist strider mod selve frihedsdelen af den liberale ideologi, hvis man skal begrænse personers trang til frit at bevæge sig over grænser og tage ophold i andre lande.

Det var også typisk, at David Karsbøl trods de præcise og gode ord alligevel til sidst måtte vise sit gode liberale sindelag ved at skrive, at han som liberal naturligvis ikke kan have noget imod indvandring – blot den ikke er forbundet med velfærdsydelser, og det er muligt, at man kan smide asociale og ikke bidragende personer ud af landet samt forhindre, at disse kommer ind igen.

Hvem skal betale?

Det store problem her er, at det er og bliver urealistisk. Vi har hørt det før, det med de lukkede kasser og de åbne grænser. Men vi bliver nødt til at forholde os til realiteterne og til virkeligheden.

Og der er jo ikke politisk udsigt til, at kasserne bliver lukket i den nærmeste fremtid.

Desuden har vi også nogle konventioner, der umuliggør, at man kan sende folk ud af landet igen, hvis vi skulle ønske det pga. kriminalitet eller manglende evne til integration samt fravær af ønske om at bidrage.

Så derfor må man spørge LA, om partiet i den situation, vi står i nu og i den nærmeste fremtid, stadig vil anbefale åbne grænser og fri indvandring.

Hvor præcist vil partiet skaffe pengene fra til alle de lempelser, det foreløbig har stemt for? I en tid hvor riget fattes penge.

Af LENE KATTRUP dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd i Jyllands-Posten 3. juni 2012

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver