Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Er islam en religion?

6. maj 2016

Når danske politikere diskuterer en kostbar strategi mod IS i Mellemøsten, drejer det sig i høj grad om islam/ islamismen.

Det samme gælder terror og parallelsamfundsproblematikken, hvor retssamfundet og dansk lovgivning er erstattet med sharialoven.

Også i arbejdsløshedsstatistikkerne, kontanthjælpsudgifterne, på voldscentrene, i skolerne, boligforeningerne og i kriminalitetsstatistikkerne betyder islamismen meget.Politikere må gribe ind af sikkerhedsmæssige grunde og for at bevare vores velfærd, demokrati og frihedsrettighederne.

Vi har allerede fået indskrænkninger i ytringsfriheden, religionsfriheden, den personlige frihed, seksuel frihed og kønnenes ligestilling.

En del grupper og personer bruger islams betydelige politiske potentiale.

De er dygtige og arbejder i ly af vores frihedsrettigheder, især religionsfriheden og ytringsfriheden, som de ønsker afskaffet, når deres projekt er lykkedes.

Ganske smart, for hvis vi -fortsat -vil beskytte deres frihed, så kan det ende med at koste os vores frihed.

Et ubehageligt dilemma.

Islamismen ændrer lande og samfund.

Kan det ske i Europa og i Danmark? Hvordan vil Danmark se ud om 20 år, hvis vi ikke griber markant ind? Der vi stadig være betydelige områder eller »øer« tilbage, hvor den oprindelige frie vestlige kultur findes relativt uberørt. Men det vil primært være, hvor de velhavende og mere privilegerede bor.

Mærkeligt nok udtrykte en del politikere overraskelse over TV2′ s undercover afsløring af moskeerne. Imamerne sagde blot, hvad der står i de hellige tekster, når man citerer og tolker ordret, hvilket en islamist gør.

Først må vi forstå, hvad vi er oppe imod. Islamismen findes ikke kun, hvor IS er, den findes i høj grad i Europa -også her i Danmark.

Islamismen repræsenterer ikke en fejlfortolkning af islam. Hvis man har læst islams hellige skrifter -herunder Koranen og hadith -så mener jeg, man kommer frem til, at islamismen opstår ved en bogstavtro og ortodoks fortolkning.

Det er de moderate vestliggjorte muslimer, der må bortfortolke store dele, hvis de går ind for demokratiet med ligeværd mellem kønnene, seksuel frihed, religionsfrihed, politisk ligeværd og at lovene ikke kan være religiøst begrundede osv. Det gør mange heldigvis. Desværre er det indbygget i islam, at man ikke må tage noget ud af doktrinen. Derfor er de demokratiske vestlige muslimer under pres, og de modtager ofte trusler.

Islamismen, som er den form vi i dag hyppigt ser islam optræde i, kan defi-neres som: En religiøst baseret ideologi, som rummer en totalitær tolkning af islam, hvis endemål er erobringen af verden med alle midler.

Islamismen er en totalitær ideologi

Fordi islam er en speciel religion, der har et markant politisk indhold, som i dag fylder i vores samfund, bliver politikerne nødt til at skaffe sig mere viden om islam. Jeg bruger ordet islamisme for at klargøre, når det er ideologien, jeg taler om. En totalitær ideologi har selvforstærkende destruktive kræfter.

Vores islamister har et projekt, som de vil udføre her. Derfor ønsker de ikke at »tage hjem«, som nogle foreslår. Målet for alle islamister er det samme, kun metoderne kan variere, og demokratiet, som vi kender det, skal afskaffes.

Politikerne bør læse Al-Bukhari: Hadith-samling (uddrag udkommet på dansk) samt Koranen, der er let at læse. Desuden Mehdi Mozaffaris artikler eller bog om islamisme samt Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaards bøger: »Moskeernes mange ansigter« og »Islam og Kristendom«. Evt. supplere med »Al-Hijra« af Sam Solomon og E Al Maqdisi og »Underkastelse« af Michel Houellebecq.
Logisk og forståeligt

Så vil der være nogen ting, der falder på plads for dem og pludselig bliver logiske og forståelige.

Vi fokuserer tit på de fredelige muslimer, der bortfortolker de dele af deres religion, der er i strid med demokratiet.

Men af hensyn til vores fred og sikkerhed bør vi sætte fokus på og indrette vores politik efter de radikaliserede, efter islamisterne. Vi har historisk set, at der ikke skal så mange til at ødelægge et demokrati og destabilisere et land indefra. Måske er det nok med 10-15 procent indbyggere, der foretrækker og vil kæmpe for at få indført sharialoven.

I vores land, hvor de fleste tror, religion er et individuelt trosanliggende som kristendom burde islam næppe kaldes for en religion.

Politikerne bør navigere og handle efter, at der er tale om en totalitær ideologi, der iklæder sig en religiøs kåbe for at få en særstatus og en helt særlig beskyttelse. Lige nu beskytter vi islamismen gennem vores lovgivning. Det er dumt.

Den krævede politiske handling må modvirke den massive islamismepåvirkning og indoktrinering, der sker af vores unge. Vi bør allerførst stoppe fødekæden til problemerne. Modtagelsen af personer fra ikke-vestlige lande med arabisk og mellemøstlig islamisk kultur uden demokratitradition bør stoppes. Det har venstreregeringen ikke gjort. Disse landes nødstedte stakkels borgere må vi hjælpe så godt og så meget vi kan, helst mere end nu, men det kan ikke mere være her i landet.

Lene Kattrup, dyrlæge og tidligere medlem af Det Etiske Råd. Frederiksborg Amts Avis 6.5.2016

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver