Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Om rewilding og sult – Tale holdt ved demo mod naturnationalparkerne den 5. oktober 2021 foran Christiansborg

Jeg er ked af at bo i et land, hvor der er stor risiko for se magre og utrivelige dyr i de nye indhegnede dyreparker, som de nye naturnationalparker/NNP, jo egentlig burde hedde. Dyr der desperate eller ulykkelige af sult eller, som de senere bliver – svage og modløse. Vores miljøminister Lea Wermelin vil sige, […]

De nye naturnationalparker. Husdyr bag hegn er ikke vilde dyr, men vores ansvar

Der er for tiden en tendens til at sætte hensyn til naturen over hensynet til husdyr, heste og kvæg, når de bruges til naturpleje. Med en vis accept af at de må sulte, som ganske vist forsøges pakket ind. Det er dyreværnsmæssigt uforsvarligt og uetisk.

Politikere har ladet sig besnakke af ideologiske biologer, der ikke ved noget om dyrevelfærd

Ifølge vores dyreværnslovgivning er det ikke tilladt at undlade at fodre dyr (sørge for foder/ fødegrundlag) fx for at søge viden om, hvordan husdyr klarer sig i naturen om vinteren, hvor lang tid der går, førend et vist antal dør eller må aflives på grund af utrivelighed og vægttab, fordi de ikke blev tildelt fodring […]

Dyrlæge: Udsatte husdyr mistrives og dør af sult. Det er misforstået at lade være med at fodre dem

Vores kvæg og heste af husdyr-/tamracer ændrer sig ikke genetisk og bliver selvhjulpne ”vilde”, blot fordi man udsætter dem forskellige steder i landet på store indhegnede arealer, som man kalder for naturnationalparker, skriver dyrlæge

Rewilding med husdyr er ikke etisk forsvarligt

Lad os forestille os, at man udsætter 25 dyr, heste og kvæg, på et indhegnet naturareal på 120 hektar for at undersøge, hvordan de klarer sig uberørt af mennesker, herunder hvor lang tid der går, førend nogle dør eller må aflives pga. utrivelighed og vægttab om vinteren, fordi de ikke fodres. Rewilding.

« go back
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver