Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Dyreværnsforeninger vil forbyde seksuel omgang med dyr

Seksuel omgang med dyr skal være strafbart. Det mener en lang række dyreværnsorganisationer, som de kommende måneder kører en kampagne for at få lovgivning, der forbyder sodomi. Det kan sidestilles med voldtægt, mener dyrlæge Julenat havde en ukendt person seksuel omgang med et føl i nærheden af Køge. Ejeren fandt den halvandet år gamle hoppe […]

Nytteetik og dyreetik. Et forsvar for §§ 1 og 2 i Dyreværnsloven og det dyresyn, der ligger bag disse paragraffer.

I Dansk Veterinær Tidsskrifts leder den 1. november 2007 stod, at: ”Danskernes – og andre vesteuropæeres – forhold til dyr i høj grad er styret af nytteetiske betragtninger…”. Det er sandt, at vores dyresyn efterhånden er domineret af nytteetiske betragtninger. Men nytteetik er generelt på dyreområdet en for snæver og ensidig etisk vurderingsmetode, og vi […]

Sex med dyr bør kriminaliseres

Dyreværnsloven yder ikke tilstrækkelig beskyttelse for dyr, der anvendes til sex af mennesker. Hvis man har sin fornuft i behold, bør man kunne indse, at det aldrig kan være ok, hvis en ejer går i seng med sin Golden Retriever

Levende dyr rådner ikke

Gitte Seeberg, MEP for De Konservative, skrev i kronikken “Et ordentligt menneske er god mod dyrene” den 15. marts, at vi svigter moralsk som mennesker, hvis vi ikke behandler dyrene ordentligt. Vi er meget enige, men synes ikke, hendes parti følger op med handling.

Mindretal skal beskyttes

Det gælder også seksuelle mindretal, der flere steder har det vanskeligt – f.eks. på Færøerne. I ET INDLÆG 8/12 skriver overlæge Morten Frisch om den kamp, der er på Færøerne mellem dem, der vil sikre homoseksuelles ret til frit at kunne vælge den livsform og seksualitet, som de ønsker, sat over for religiøse fundamentalister, som […]

Dyremishandling: Det Dyreetiske Råd svigter dyrene

Det står i paragraf 25 i Dyreværnsloven, at Det Dyreetiske Råds opgave er at følge udviklingen inden for dyreværn og afgive udtalelser herom. Rådet skal have fokus på dyreetik (det ligger også i rådets navn) og dyreværn. 30.11. 2006 fremkom rådet med en udtalelse om menneskers anvendelse af dyr til sexformål, også kaldet sodomi, hvoraf det […]

Sodomi: Dyr siger ikke ja

Peter Edelberg har i en Kronik 23.10. 2006 angrebet mig for i min tidligere Kronik at have plæderet for at få menneskers anvendelse af dyr til sex forbudt. Jeg er særdeles overrasket over, hvad han skriver, for har han egentlig læst min Kronik? Han skriver en hel del om gammeldags snæver sexmoral osv., men i […]

Sodomi – misbrug af dyr til sex

Sex med dyr forekommer ikke så sjældent, som vi tror. Det er ekstremt tabubelagt, og det er svært at opdage. Hvis Folketinget vil beskytte dyrene, er der brug for at skærpe loven. Menneskers anvendelse af dyr til sex – sodomi – har ofte været vurderet ud fra en æstetisk, religiøs eller moralsk synsvinkel. 

« go back
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver