Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Fornuftigt at begrænse adgangen til fuld børnecheck

Regeringen ønsker fremover kun at give fuld børnecheck til de to første børn. Et helt rigtigt princip. Der bør kun være halv check til barn nummer tre, og så ingen støtte til barn nummer fire og opad. Vi mangler ikke børn i Danmark. Vi er samlet set ved at være for mange. Forslaget vil især [...]

Når jurister får mulighed for at få politisk magt

  Der har været mange eksempler på domme fra Menneskerettighedsdomstolen, der ikke har været i Danmarks interesse. DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOL Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EMD, kan sætte et lands lovgivning ud af kraft og/eller forhindre landets politikere i at vedtage ny lovgivning, som de folkevalgte politikere mener, der er brug for på grund af landets situation [...]

Venstres kamp eller Knuths kamp?

En stor tak til Marcus Knuth (MF for V) for hans kronik i Berlingske 30. juli, ”Min kamp mod islamismen”. Knuth skriver, at det er bekymrende, at den islamisme, han lærte at kende som udsendt, er ved at slå rødder her i landet og siger: »For mig er kampen derude og kampen herhjemme én og samme [...]

Konventioner lammer dansk lovgivning, kronik

Folketinget kan i stigende grad hverken håndhæve eller vedtage de love, der ønskes. Man kan f.eks. ikke stramme loven, så hårdkogte kriminelle typer som Gimi Levakovic og andre med ham kan udvises. Der kan ikke indføres et optjeningsprincip for offentlige ydelser for migranter, selv om det ville gavne samfundsøkonomien. Vi må ikke forskelsbehandle og vedtage [...]

Danskerne skal være herrer i eget hus. Uforskammede gæster skal da smides ud

I ET VENLIGT SVAR TIL MIG – og tak for det – skrev Viggo Fischer den 13. maj, at han mener, alle mennesker bør have samme retssikkerhed her i landet uanset deres oprindelse, farve og religion. Hvad angår farve og religion turde det være indlysende. Min og Fischers uenighed ligger i det med oprindelsen. Jeg [...]

Grænseoverskridende kriminalitet. En udvisning er ikke en dom

VIGGO FISCHER SKREV den 6. maj, at magtens tredeling skal bevares. Han finder derfor, at det ikke er okay, hvis vi eventuelt udviser bandemedlemmer eller andre kriminelle, der ikke er danske statsborgere, uden en retssag, men han foreslår, at politiet i stedet får flere ressourcer. Nu er sagen bare, at riget fattes penge, og når [...]

Systemfejl

Bertel Haarder giver den 30.marts udtryk for lettelse over, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg kom med en dom om, at skoler i Italien alligevel gerne må have krucifikser hængende på væggene. Han skriver, at det var en befriende dom midt i den velbegrundede kritik af visse politiserende EU-domme.

Menneskerettighedsdomstolen. Demokratisk systemfejl, der truer vores kultur

LEDERARTIKLEN ” Religion for retten” i Kristeligt Dagblad den 2. marts omtalte trusler mod den europæiske kultur, som lederskribenten mener kommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols for stærke fokus på sekularisme og religionslighed. Da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev nedsat, var det på ingen måde forudset, at dens rolle ville blive så markant for hele Europa, at [...]

keep looking »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver