Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Konventioner lammer dansk lovgivning, kronik

Folketinget kan i stigende grad hverken håndhæve eller vedtage de love, der ønskes. Man kan f.eks. ikke stramme loven, så hårdkogte kriminelle typer som Gimi Levakovic og andre med ham kan udvises. Der kan ikke indføres et optjeningsprincip for offentlige ydelser for migranter, selv om det ville gavne samfundsøkonomien. Vi må ikke forskelsbehandle og vedtage [...]

Danskerne skal være herrer i eget hus. Uforskammede gæster skal da smides ud

I ET VENLIGT SVAR TIL MIG – og tak for det – skrev Viggo Fischer den 13. maj, at han mener, alle mennesker bør have samme retssikkerhed her i landet uanset deres oprindelse, farve og religion. Hvad angår farve og religion turde det være indlysende. Min og Fischers uenighed ligger i det med oprindelsen. Jeg [...]

Grænseoverskridende kriminalitet. En udvisning er ikke en dom

VIGGO FISCHER SKREV den 6. maj, at magtens tredeling skal bevares. Han finder derfor, at det ikke er okay, hvis vi eventuelt udviser bandemedlemmer eller andre kriminelle, der ikke er danske statsborgere, uden en retssag, men han foreslår, at politiet i stedet får flere ressourcer. Nu er sagen bare, at riget fattes penge, og når [...]

Systemfejl

Bertel Haarder giver den 30.marts udtryk for lettelse over, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg kom med en dom om, at skoler i Italien alligevel gerne må have krucifikser hængende på væggene. Han skriver, at det var en befriende dom midt i den velbegrundede kritik af visse politiserende EU-domme.

Menneskerettighedsdomstolen. Demokratisk systemfejl, der truer vores kultur

LEDERARTIKLEN ” Religion for retten” i Kristeligt Dagblad den 2. marts omtalte trusler mod den europæiske kultur, som lederskribenten mener kommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols for stærke fokus på sekularisme og religionslighed. Da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev nedsat, var det på ingen måde forudset, at dens rolle ville blive så markant for hele Europa, at [...]

Kirsebær med de store. Husk de danske værdier

UDENRIGSMINISTER Lene Espersen (K) er ikke enig med en del juridiske eksperter og andre personer, der mener, at det danske flag kan bringes i fare, hvis et forbud mod kors i de italienske skoler stadfæstes ved appelretten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Hun forklarer beroligende til Kristeligt Dagblad lørdag den 12. juni, at der ikke skal [...]

Kors i skolen. Lad italienerne afgøre det selv

EUROPABEVÆGELSENS landsformand, Erik Boel, angreb i et indlæg den 18. november den nyligt afsagte dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om, at italienske skoler skal fjerne alle deres krucifikser. Han gør opmærksom på, at det er urimeligt at kritisere EU, da domstolen jo hører under Europarådet. Det er sandt nok. Men det centrale må være, at [...]

Fingrene væk. EU’s overdrevne centralisering hæmmer Europa

HØJESTERET SKAL behandle en sag om to polakker, der har stjålet fra ældre damer på Frederiksberg og nu er blevet udvist. Men i andre lignende sager gav flere tyverier ikke udvisning. Landsretten har haft en lidt slingrende kurs. Afgørelserne baseres på et EU-direktiv, der er ret upræcist, hvorfor Højesteret nu må se på det. Det [...]

keep looking »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver